Vannforsyning.


kdm  / 05.03.2015

Vi har ved et par tilfeller i år opplevd at vannforsyningen har blitt borte. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at vi ikke har kommunalt vann, men vann levert fra brønn gjennom tilsig fra grunnvann. Det er som dere skjønner ikke ubegrenset med vann, spesielt ikke i tørre perioder.Selve brønnen rommer ca 200liter og det tar tid for vann å sige inn

Dersom det skulle skje at brønnen går tom er det viktig at pumpen på badet ikke blir stående og gå tørr (pumpen går hele tiden). Da må man kutte strømtilførselen, vente en stund (1 til 2 timer evnt. se i brønnen) Etter hvert som brønnen fyller seg opp igjen og pumpen/beholderen fylles med vann vil trykket normalisere seg og pumpen stopper. Husk brønnen trenger tid for å fylle seg opp igjen, så vær forsiktig med vannforbruket en stund.

Dette er også en grunn til at det er viktig å ikke reise fra hytta med strømmen koblet til vannpumpen.

Hytta skal ALDRI!!! forlates med oppvask og/eller vaskemaskin i gang.

Husk at brønnen er en tilsigsbrønn og at vi tapper fortere enn brønnen fylles opp . Vær derfor forsiktig med vannbruken


Laget av Kristian D. Myhre
KDM © 2013 - 2024