Utleiereglerkdm /23.02.2014

Søknader.

Søknader sendes elektronisk fra andelslagets hjemmeside. De som ikke har tilgang til hjemmesiden, kan levere pr. post eller telefon via de av styret utpekte medlemmer.


Søknadsfrister

Eget skjema er utarbeidet og lagt ut på hjemmesiden samt sendt samtlige andelseiere.

  • Søknadsfrist er Kl. 12.00 fredag.
  • Søknadsfrist for sommerferien er uke 15.
  • Alle leieforhold starter og slutter Kl. 16.00 dersom annet ikke er avtalt.

Avbestilling.

Årsmøtet vedtok endrede utleieregler på årsmøtet 2018 . Enhver som blir forhindret i å reise må selv sørge for å få erstatter om en ikke kan reise.Eller betale for oppholdet . Dette pga utleiefristene som ble endret


Tildeling i lavsesong.

Dersom det er flere som har søkt på samme tidsrom blir det loddtrekning mellom de innkomne søknader.


Tildeling i høysesong.

Som høysesong regnes vinter, påske, pinse, sommer og høstferie samt jule/nyttårshelg.


De som har fått innvilget leie i høysesong vil stille sist ved tildeling av samme periode påfølgende år.


Ingen vil bli tildelt vinter og påskeferie samme år dersom det er flere søknader til disse feriene.


Bookingbekreftelse.

Alle leiesøknader skal besvares enten pr. mail, post, sms eller telefon.


På grunn av at vi skal få registrert riktig antall utleiedøgn vil hjemreisedagen ikke stå oppført på bookingbekreftelsen medlemmene mottar.

Laget av Kristian D. Myhre
KDM © 2013 - 2024