Flere endringer

Flere endringer

kdm /27.03.2014

Lagt til flere endringer på siden.Scrolling


Har lagt til scrolling på flere sider, så de ikke flyter utover.Sommarland


Har justert litt på sommarland bilde, slik at det ikke flyter ut av siden.Farge på h3


Endret farge på heading 3 fra blå(som så ut som hyperlinker) til svart.Marger


Endret litt på marger på siden.Tips


Endret etter noen tips fra en i klassen.
Laget av Kristian D. Myhre
KDM © 2013 - 2024